Ngoại hình có quan trọng khi đi xin việc không?

4.53K lượt xem Sự nghiệp
0

Theo các bạn, NGOẠI HÌNH có là thứ quan trọng trong công việc và cuộc đời hay không?
Mình thấy ngoại hình đẹp có nhiều thuận lợi song cũng mang lại không ít những rắc rối đố kỵ.

Answered question
0

Ngoại hình có quan trọng hay ko?
Câu hỏi đó theo mình chẳng có ý nghĩa j, ngoại hình của mình cố định rồi, mình chỉ có cố gắng làm nó đẹp hơn/ hoặc xấu hơn chứ chả biến mình thành Thị Nở hay hoa hậu dc.
Kiến thức, cách cư xử, sự kiên cường, … mới là thứ thay đổi dc và sẽ mang tính quyết định.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 5 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link