Kênh Marketing nào sẽ hiệu quả nhất với B2B sau dịch?

21.20K lượt xem MarketingMarketing
0

Theo các Marketer sau dịch kênh Marketing nào lên ngôi và hiệu quả nhất đối với B2B06

Answered question
22

Theo mình là Digital là cách tiếp cận phù hợp nhất với tình hình dịch hiện tại

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 3 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link