Designer trong team Marketing có được gọi là “dân marketing” hoặc “làm trong lĩnh vực mkt” không?

25.49K lượt xem Marketing
0

Hoàn toàn có nha. Designer trong team Marketing chính là tuyến đầu Content Marketing. Đừng quên Content có 2 phần: phần đọc và phần nhìn. Phần nhìn (hình ảnh/video) đập vào mắt. Họ biết 1 bản brief cần gì, và trình bày các USP lên bản thiết kế. Designer trong team Marketing quyết định một phần không nhỏ chất lượng của nội dung Marketing.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 9 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn