Chiến lược content Marketing có phải là kế hoạch content Marketing?

21.14K lượt xem MarketingMarketing
0

Mọi người cho em hỏi chiến lược content marketing có giống với kế hoạch content marketing không ạ.

Answered question
47

Chiến lược là cái lớn là cái mục đích to nhất mình hướng tới

Còn kế hoạch là thứ được lập ra để thực hiện các công việc đi đến chiến lược (đích cuối).

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link