Chiến lược content Marketing có phải là kế hoạch content Marketing?

21.28K lượt xem MarketingMarketing
0

Mọi người cho em hỏi chiến lược content marketing có giống với kế hoạch content marketing không ạ.

Answered question
47

Chiến lược là cái lớn là cái mục đích to nhất mình hướng tới

Còn kế hoạch là thứ được lập ra để thực hiện các công việc đi đến chiến lược (đích cuối).

Changed status to publish
0

Chiến lược là một phần phụ của kế hoạch đó hạn . Chiến lược => dài hạn , còn kế hoạch nó dùng đc ngắn hạn và cả dài hạn
Bạn nên lên gg tìm hiểu rõ hơn

Changed status to publish
0

Chiến lược thì nó giống cái khung với nó cởi mở linh hoạt hơn, còn kế hoạch thì phải cụ thể lập ra thì phải tuân theo.

Changed status to publish
0

Chiến lược về ý nghĩa bao hàm rộng hơn kế hoạch nhưng được triển khai trong giai đoạn dài. Còn kế hoạch marketing là trong gian đoạn ngắn hạn.
Theo ý mình cơ bản là vậy.

Changed status to publish
Viết trả lời của bạn
Copy link