Mù Tạc | Answers

Nếu làm việc xấu hoặc thấy chính bản thân làm k tốt công việc cũ thì ms sợ thôi chứ như mình nhảy 4-5 cty r nhưng đồng nghiệp vs sếp cũ vẫn gọi đi nhậu vs...

Xem câu hỏi
0 thích

Mình còn chả bgio nghỉ hết phép, phép mình 1 năm tận 20 ngày mà năm nào cũng còn chục ngày phép ý

Xem câu hỏi
0 thích

Chúng ta không thể thay đối sự việc nhưng chúng ta có thể thay đổi góc nhìn của ta về việc đó. Việc bị sếp hay bất kì ai cướp công cũng không là ngoại lệ....

Xem câu hỏi
0 thích