Nếu đi làm mà bị sếp cướp công thì phải làm sao?

25.28K lượt xem Sự nghiệp
0

Chúng ta không thể thay đối sự việc nhưng chúng ta có thể thay đổi góc nhìn của ta về việc đó. Việc bị sếp hay bất kì ai cướp công cũng không là ngoại lệ. Tất nhiên việc bị cướp công thì chẳng ai vui cả, nhưng chúng ta có thể nghĩ như thế này khi bạn được giao cho nhiệm vụ a thì đích đến cuối cùng không phải là đc công nhận mà chúng ta tích lũy kỹ năng, kinh nghiệm để giải quyết vấn đề. Cái mà người khác cướp của bạn là sự vinh danh và ghi nhận, còn cái mà họ không thể cướp của bạn là năng lực, kỹ năng và kinh nghiệm đó. Với năng lực sẵn có bạn sẽ được công nhận ở một nơi khác sau này

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 2 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn