Yen Lam | Answers

Thường thì mình thấy người hướng nội sẽ giỏi để ý tiểu tiết hơn rất nhiều. Nên là họ cũng dễ nhận ra những cái sở thích, insight khách hàng nứa. Cái...

Xem câu hỏi
3 thích

Riêng vụ uống rượu này quan trọng như đánh trận vậy, phải nửa thật nửa giả. Lúc uống được thì vờ k uống được, lúc k uống được thì phải gào to không...

Xem câu hỏi
1 thích

E hãy suy nghĩ kỹ xem công việc đó có giúp e phát triển thêm gì ko, có thực sự cần thiết ko, e có yêu thích nó ko. Trả lời đc thì e sẽ biết có nên nhận hay ko...

Xem câu hỏi
0 thích

Bạn nên xác định rõ mua bảo hiểm với mục đích là gì? Là để bảo vệ hay để sinh lời? Không có lựa chọn tốt nhất mà chỉ có lựa chọn phù hợp nhất! Bạn...

Xem câu hỏi
0 thích

Chuột bạch 😂 cơ mà bạn thử tìm hiểu xem người đứng đầu cty là ai, ntn,... Còn cty chế độ, phúc lợi tốt thì ok mà

Xem câu hỏi
0 thích

Mình nghĩ nếu b có chút thích tiếng Trung thì dễ học hơn á và nếu học thì b nên xđ là học chuyên để đi làm thôi vì tiếng Trung cũng như tiếng Việt mình mốn...

Xem câu hỏi
0 thích