Nếu bị sếp ép uống rượu thì nên từ chối như thế nào?

321 lượt xem Chuyện công sở
0

Nếu bị sếp ép uống rượu thì nên từ chối như thế nào?

Answered question
1

Riêng vụ uống rượu này quan trọng như đánh trận vậy, phải nửa thật nửa giả. Lúc uống được thì vờ k uống được, lúc k uống được thì phải gào to không say không về nhưng quá trình uống phải chăm rót chứ đừng chăm uống. Nói thì dài lắm nhưng làm sao cho những người hay đi cùng k dám mời là 1 nghệ thuật luôn

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link