Trả lời mức lương mong muốn thế nào?

140 lượt xem Nhân sự
0

Em muốn hỏi là nếu trong JD đã nêu rõ mức lương cứng cụ thể rồi nhưng khi pv HR hỏi về mức lương mong muốn thì khi đó mình có nên trả lời mức lương mình thật sự mong muốn (khác với mức lương đã nêu trong JD) hay là trả lời khớp với mức lương đã nêu trong JD ạ?

Changed status to publish
Viết trả lời của bạn
Copy link