Top phần mềm phỏng vấn online hiệu quả nhất?

25.53K lượt xem Nhân sự
0
0 Bình luận

Phỏng vấn online nên dùng phần mềm gì để tiện lợi cho cả hai bên

Answered question
1

Zalo thì ổn nhưng mang tính cá nhận nhiều ạ

Cty chuyên thì dùng GGmeet hay Zoom hoặc Skype

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 7 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link