Thi MT vì fame và lương nhưng giờ vào thấy không hợp, cảm thấy trống rỗng và bế tắc

3.20K lượt xem Sự nghiệp
0
0 Bình luận

mình ra trường được 1 năm rồi và đang là MT ở một công ty khá lớn, lĩnh vực trái ngược với chuyên ngành hồi xưa học. Trước khi đi làm, mình cũng đã xác định có thể sẽ không hợp với lĩnh vực này nhưng mình chấp nhận vì fame của MT và muốn trải nghiệm môi trường toàn những người giỏi. Tuy nhiên làm rồi mới biết, việc phải theo một thứ mình không thích thật sự mệt mỏi và khiến bản thân áp lực rất nhiều.

Changed status to publish
0

Thật buồn khi thấy bạn chia sẻ như vậy, bao nhiêu người muốn mà không được, tuy nhiên hãy dũng cảm lên và thay đổi

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 5 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link