Nếu người bạn 10 năm chưa gặp mời bạn đi đám cưới, bạn có đi không?

21.85K lượt xem Kỹ năngPhỏng vân
0

Đi phỏng vấn nhà tuyển dụng hỏi “Nếu người bạn 10 năm chưa gặp mời bạn đi đám cưới, bạn có đi không?”Trả lời như thế nào?

Answered question
0

Thực ra, nhà tuyển dụng hỏi câu hỏi này là để kiểm tra năng tư duy phản ứng của ứng viên, đối với một người làm trong ngành bán hàng mà nói, quan hệ xã giao là vô cùng quan trọng, suy nghĩ vấn đề không thể chỉ đứng trên lập trường của mình, phải suy nghĩ vấn đề từ nhiều góc độ khác nhau, “phân tán” tư duy, có như vậy thì dù có gặp phải đề khó, bạn đều có thể nghĩ ra được phương pháp giải quyết.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
[foobar id="2384"]
Copy link
Powered by Social Snap