Cách nhận tiền hỗ trợ covid từ quỹ BHTN

11

Cách nhận tiền hỗ trợ covid từ quỹ BHTN Theo nghị quyết 166 như thế nào ạ?

Answered question
9

Bạn có đang đóng bảo hiểm ở công ty nào không? Nếu bạn đang đóng bảo hiểm theo công ty, bạn sẽ phải đăng ký nhận tiền hỗ trợ theo công ty. Nếu bạn từng đóng bảo hiểm, nhưng giờ ko làm việc tại công ty nào thì đăng ký app VSSID và kiểm tra trong phần dịch vụ công nhé.

Changed status to publish

Cái này chuẩn này bạn, mình làm theo công ty nêm được nhận hỗ trợ theo công ty. Mình vào ứng dụng VssID thông báo mình ko thuộc đối tượng :))

Bạn đang xem 1 trong số 3 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
[foobar id="2384"]
Copy link