Nguyen Huong | Answers

tuỳ cảm nhận hỏi xem trả lời thật thà hay là đi làm cho vui .hỏi người ta nhiều câu vào xem phản ứng thế nào .nếu có ứng viên khác thì nên chọn ứng viên...

Xem câu hỏi
0 thích

Mình nghĩa là không nên, vì bạn bè có thể chơi với nhau rất hợp nhưng phong cách làm việc lại khác nhau. Làm cùng nhau rồi nhiều quan điểm không đồng nhất lại...

Xem câu hỏi
0 thích