Trương Châu | Answers

Thực tế bây giờ đi làm là mối quan hệ "cộng tác" giữa công ty và người lao động, đôi bên cùng có lợi chứ không phải kiểu "xin - cho" nữa. Công ty lựa chọn...

Xem câu hỏi
0 thích

Nếu chị chọn kiểm thử phần mềm thì ngoài học 1 khoá ở trung tâm ra thì còn cần học thêm rất nhiều thứ đó ạ. Và làm tester sẽ luôn luôn phải học thêm, đọc...

Xem câu hỏi
0 thích

Cty mình thì cứ lương các tháng trong năm sau khi ký hợp đồng chính thức cộng lại chia 12 rồi nhân 1 hay 1.5 hoặc cao lắm là 2 theo quyết định của Ban Giám đốc...

Xem câu hỏi
0 thích

Nếu ngày nhận việc gần quá ko cần email cũng được. Cứ mạnh dạn lên họp thử xem như thế nào rồi 2 bên cùng ký

Xem câu hỏi
0 thích

Tầm này HR chỉ có khóc ra nước mắt. Làm gì có ứng viêm tiềm năng giờ này để mà đào

Xem câu hỏi
0 thích