Bin Oppa | Answers

Về vấn đề phỏng vấn nói chung thì em có thể Google "How to answer 64 of the toughest interview questions" nhé, quyển đó anh thấy khá thực tiễn và có đủ ví dụ cho câu...

Xem câu hỏi
1 thích

thím mk làm kế toán và thím bảo kế cty nào cx cần nên dễ xin hơn kiểm

Xem câu hỏi
0 thích

Bí quá mình thường không làm nữa xong đi đọc sách. Đọc lại mấy cuốn sách cũ mà mình thích cũng cuốn lắm. Kiểu reset lại cho tinh thần thoải mái rồi làm tiếp.

Xem câu hỏi
0 thích

Mục tiêu chuyên cần là để cho mọi người hướng đến cái chuẩn nhất. Ví dụ như: 1. Đi là đúng giờ 2. Không nghỉ ngày nào 3. Không vi phạm quy định tuân thủ:...

Xem câu hỏi
0 thích