Đào Thị Hoa | Answers

Cứ bình thường thôi bạn, cố gắng hạn chế trả lời tin nhắn ít nhất có thể, nếu nhắn vấn đề công việc thì rep còn các vấn đề khác thì thôi. Trong trường...

Xem câu hỏi
1 thích

sau Tết, vì đó là mùa tuyển dụng

Xem câu hỏi
0 thích

Hiếm cty nào tuyển riêng làm 3D animation lắm. Artist Việt Nam cũng như giới Design Việt Nam đều phải làm hết nhìu công đoạn. Từ modeling, texture, rigging tới animation...

Xem câu hỏi
0 thích