Lưu Trung Kiên | Answers

Tuyệt đối đừng có nói em không biết :vv Khách hàng hỏi mà không biết thật thì bảo em sẽ tìm hiểu kỹ để đưa cho anh chị câu trả lời thỏa mãn hơn. Chứ người...

Xem câu hỏi
2 thích

E đã check thông tin của công ty trên các phương tiện thông tin đại chúng chưa? Nếu check thông tin cty k có vấn đề j thì khả năng cao là bên đó đang thiếu người...

Xem câu hỏi
0 thích

Phỏng vấn thì k nên nói thật. Nói thật tiếng lòng thì tạch ngay. Mình tạch chỉ vì bảo k lm được 12h/ ngày. Cty đi pv bảo bên này 24/7 🙃

Xem câu hỏi
0 thích

Mình xin ý kiến. Thôi chị. Mình tư vấn theo quy định pl rồi. Nếu cấp trên làm khác sau này lỡ có thanh tra kiểm tra. Kiện tụng. Kiếu nại thì mình miễn trừ dc...

Xem câu hỏi
0 thích

Theo luật lao động thì từ lúc nộp đơn đến ngày nghỉ là 30 ngày đối với HĐLĐ có thời hạn và 45ngày đối với HĐLĐ không thời hạn. Sếp ko...

Xem câu hỏi
0 thích

Theo phiên bản lý trí bản thân chắc sẽ kìm nén và luyện điếc công thần chưởng, vì cũng chả ai quản đc hết miệng thiên hạ, có đứa miệng thơm tất nhiên cũng...

Xem câu hỏi
0 thích