Trần Thế Cảnh | Reputations

Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
21/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
19/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
15/11/2021 10
Đã nhận được một lượt thích
Nên thi lại ngành mình thích hay sau ra trường làm trái ngành?

Xin chào mọi người, em là sinh viên vừa trượt ngành marketing và logistics. Không may, em vào ngành luật kinh tế, bố mẹ em đều khuyên em nên thi lại. Bản thân em thì...

23/10/2021 10
Đã đăng ký tài khoản
Đọc sách nhiều có viết tốt hơn không?

Đọc thì đọc nhưng cũng phải tập viết nhiều, chứ chỉ đọc mà không thực hành thì cũng quên sạch.

20/09/2021 20