LPhuong Duong | Answers

nghỉ thôi em, những công việc như vậy nói chung là cơ hội để học hỏi, tiếp xúc bổ sung kỹ năng mềm cho mình chứ ko phải là công việc dài lâu, 2 năm cũng là...

Xem câu hỏi
0 thích

ai mới ra trường mà chả không có kinh nghiệm, nhưng vấn đề là năng lực của em như nào, xứng với mức lương như nào, thị trường lao động như nào... Chứ cứ...

Xem câu hỏi
0 thích

Cần cái gì thì học cái đó, định hướng xong đi tự khắc bạn sẽ biết bạn cần cái gì

Xem câu hỏi
0 thích

Mình làm trong doanh nghiệp VN chuyên dự án FDI có sếp Hàn và khách hàng thì nhiều quốc gia cả người Hàn: 1. 8h họp thì 8h kém 10 phải có mặt set up các thứ cbi sẵn...

Xem câu hỏi
0 thích