Phung thi Muoi | Answers

nếu vào làm to tay thì thôi, còn nếu như thấy vào đó có thể học hỏi được kinh nghiệm thực tiễn cho mình thì nên làm, kinh nghiệm thực tế là cái mà chả ở...

Xem câu hỏi
0 thích

Mình nói thật k có bằng ĐH thì 1 là tự làm chủ, 2 là làm tự do còn muốn đi xin việc thì phải thực sự đủ bản lĩnh ! Kể cả bằng ĐH bây giờ nộp nhiều cty...

Xem câu hỏi
0 thích