Phạm văn hiển | Answers

Nên là được tuyển hãy yêu cầu ứng viên nộp Hồ sơ công chứng. Thực tế có nhiều nơi tuyển dụng mới phỏng vấn đã bắt nộp hồ sơ công chứng là cty đó...

Xem câu hỏi
0 thích

không, ra tiệm khắc ngta làm cho con mới, con cũ để xài tiếp khi đóng những dấu k quan trọng cũng dc ( giấy ra vào cổng, biên bản giao hàng, v.v...)

Xem câu hỏi
0 thích

Chỗ nào càng nhiều phụ nữ là càng phức tạp ạ. Hồi e mới ra trường non nớt cũng nghỉ ở 1 cty rất tốt chỉ vì quá nhiều nhưng đôi mỗi đỏ thắm. 😢 Giờ...

Xem câu hỏi
0 thích

Sau khi trải qua vài đời sếp hay nói đạo lý, tôi nguyện làm việc dưới trướng những ông sếp bỗ bã, ăn to nói lớn, thậm chí mở miệng văng tục nhưng sống...

Xem câu hỏi
0 thích