Tăng Tố Trinh | Answers

Cẩn thận lên kg phải tính táo trước mọi lời mời mọc rủ rê

Xem câu hỏi
0 thích

Trước Tết bao việc phải lo, hơi đâu mà Sếp duyệt chuyện deal lương nữa, tốt nhất là sau Tết nhé bạn

Xem câu hỏi
0 thích

Đặt quyền lợi nhân viên lên đầu chứ không phải ngồi lên đầu nhân viên

Xem câu hỏi
0 thích

từ 5 đến 15 % tùy theo kế hoạch kinh doanh của từng đơn vị khi đạt chỉ tiêu hoặc không đạt chỉ tiêu

Xem câu hỏi
0 thích

Nghe công cty gia đình là sợ teo rồi  gặp cty là nhà của sếp luôn thì ngoài việc cty kiêm giúp việc luôn chớ đùa 

Xem câu hỏi
0 thích

Ngày xưa tôi cũng như bác hiện tại. Tự làm tất cả. Có lúc nản lắm, nhưng vẫn cố. Vượt qua được thì là lúc hưởng thụ. Có 1 câu này tôi được thấm là...

Xem câu hỏi
0 thích