Nguyễn Thanh Tuấn | Answers

Đừng lấy ngắn nuôi dài và đừng ăn cây táo rào cây sung. Nếu vì vài đồng thưởng tết thêm mà đưa ra những ý kiến lừa người đang đặt lòng tin vào mình thì...

Xem câu hỏi
1 thích

Trả lời thành thật thôi bạn. Vì đến 70% số người nghỉ thì đều là vì chế độ phúc lợi (Lương, thưởng, môi trường). Đương nhiên nói khéo 1 chút nhưng chủ...

Xem câu hỏi
0 thích