Bùi Diệu Linh | Answers

Cuộc sống mà, ai chẳng có khó khăn bất hạnh. Người ta giàu có, thành đạt đồng nghĩa với việc họ đã phải trải qua biết bao nhiêu là mồ hôi nước mắt. Ông...

Xem câu hỏi
1 thích

Đọc mấy cuốn của Philip Kotler á, đa phần gất là dễ hiểu

Xem câu hỏi
0 thích

Chậm 1 2 tháng chứ chậm mấy tháng trời rồi lấy tiền đâu mà ăn mà sống. Công ty khó khăn nhân viên cũng có thoải mái được đâu. Nên chịu không nổi nữa thì...

Xem câu hỏi
0 thích