Pham Thanh Hai | Answers

Bạn thử trải nghiệm công việc ở một khách sạn khác xem. Có khi bạn chỉ không phù hợp với nơi bạn đang làm thôi.

Xem câu hỏi
1 thích

vẫn thanh toán lương đầy đủ, nhưng để sang tiền mặt, khi nào hoàn thành đủ công tác bàn giao thì thanh toán. Phải có biên bản bàn giao công việc, cho các bên liên...

Xem câu hỏi
0 thích

Em đã từng có đam mê Toán tin thì anh khuyên thực sự nên học lại. Hiện có rất nhiều khoá học lập trình ngắn hạn kiểu bootcamp (ví dụ CodeGym, T3H, NIIT, ApTech...)...

Xem câu hỏi
0 thích

Ôi, đừng đi phỏng vấn trong tâm thế không biết gì. Tốt hơn hết bạn nên tìm hiểu trước về các câu HR có thể hỏi. Tìm hiểu về khách sạn bạn muốn làm, mức...

Xem câu hỏi
0 thích