Review về vị trí account trong các agency?

25.87K lượt xem Marketing
7

Các anh chị có thể cho em xin review về vị trí account trong các agency được không ạ? Ví dụ như, các tố chất để trở thành account, các thử thách cần phải đối mặt khi làm việc, v.v.

Answered question
2

Không nổi nóng với khách hàng. Không nổi cáu với khách hàng. Không quạo với khách hàng. Đây là thần chú mỗi lần nhận feedback ngok ngek từ khách nha.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link