Review về vị trí account trong các agency?

25.86K lượt xem Marketing
7

Các anh chị có thể cho em xin review về vị trí account trong các agency được không ạ? Ví dụ như, các tố chất để trở thành account, các thử thách cần phải đối mặt khi làm việc, v.v.

Answered question
2

Điều kiện chỉ cần kiên nhẫn, nhẹ nhàng, thảo mai khi rep cái mail khách đã hỏi 77 49 lần 1 vấn đề bạn đã đính kèm link ngay từ đầu mà khách ko chịu nhấn vô đọc. Ngoài ra cần thảo mai và thuộc nằm lòng policy của team mình khi nt vs các team khác làm việc trực tiếp vs user

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 4 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link