Qua 25 tuổi khó tìm việc làm content?

16.56K lượt xem MarketingContent
12

Mình thấy nhiều công ty tuyển content hay ghi là độ tuổi từ 20 – 25, ưu tiên nữ,… Vậy thì qua 25 tuổi là không tuyển và nghề này chỉ làm được vài năm thôi ạ? Hiện mình cũng 26 tuổi, đang làm freelance vì ứng tuyển nhiều nơi nhưng họ phản hồi là độ tuổi không phù hợp.

Answered question
48

Mình thấy cách tiếp cận của bạn của bạn chưa đầy đủ, thường những công ty tuyển trẻ như vậy là vì họ biết tầm tuổi như vậy sẽ ít kinh nghiệm và để trả lương thấp hơn or là để cho đẹp đội hình công ty thôi. Chứ những content cần độ chuyên sâu cao thì công ty sẽ tuyển người từ 28 30 trở lên ví dụ: dược, thuốc, sức khỏe…

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 5 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link