Làm sao để đánh lại thị trường của đối thủ đã phủ truyền thông quá mạnh?

28.14K lượt xem Marketing
0

Đánh vào thị trường với tâm thế thủ. Trước mắt giải quyết các vấn đề về sản phẩm sao cho độ hài lòng của khách hàng tối đa, trong thời gian đó cố gắng tìm điểm chưa hài lòng của khách hàng ở đối thủ, khắc phục triệt để rồi mở rộng quy mô. Cứ theo quy luật đầu tiên là Product, sau đó đến Place, còn Price là hạ sách không nên sài.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 5 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn