Làm sao để đánh lại thị trường của đối thủ đã phủ truyền thông quá mạnh?

28.08K lượt xem Marketing
0

Không có đối thủ nào ở bên ngoài. Chỉ có một đối thủ duy nhất ở bên trong – đó chính là bản thân mình! Tất cả đều trên 1 con thuyền phục vụ cộng đồng và xã hội sao lại gọi là đối thủ? Tư duy cùng nhau tiến lên mới là tư duy bền vững!

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 5 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn