Dân Marketing học IT có nên hay không?

12.68K lượt xem Marketing
1

Chuyện là em đang đi tìm việc Marketing, xong cái ngó 1 cái JD thì thấy yêu cầu hiểu biết về lập trình. Cái em bị sốc á. Marketer cũng cần biết lập trình nữa à mọi người. Sao mà siêu thế.

Answered question
2

Marketer biết lập trình à, siêu thế trời. Đúng là phòng marketing sắp thành nguyên cái công ty luôn rồi.

Changed status to publish
Bạn đang xem 1 trong số 8 câu trả lời, hãy nhấp vào đây để xem tất cả các câu trả lời.
Viết trả lời của bạn
Copy link