TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 31 việc làm tại Đắk Lắk

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
11. Phó Giám Đốc - Ngọc Hùng

Phó Giám Đốc Nhà Hàng Khách Sạn Mỹ Khê; Phó Giám Đốc KDL Sa Huỳnh; Phó Giám Đốc Khách Sạn Hùng Vương Chi tiết sẽ trao đổi khi đi phỏng vấn

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
12. Giám Đốc Khách Sạn - Ngọc Hùng

Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
13. Kế Toán Trưởng Thiên Ấn Krong Buk - Ngọc Hùng

Phân tích, dự báo tình hình tài chính của Công ty, lập kế hoạch tài chính ngắn, trung và dài hạn của Công ty. Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tài chính đã được phê duyệt. Nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, hình thức huy động vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư theo kế hoạch đã được duyệt.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
14. Giám Đốc Công Ty - Ngọc Hùng

Sẽ trao đổi khi Phỏng Vấn

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
15. Phó Tổng Giám Đốc Kiêm Giám Đốc Ban Tài Chính - Ngọc Hùng

Kiểm soát hoạt động tài chính của các đơn vị trực thuộc Công ty theo đúng quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý của Công ty; Tổ chức hạch toán kinh tế kế toán toàn Công ty; Tham mưu cho Ban TGĐ điều hành Công ty về công tác thu chi tài chính, bảo toàn và phát triển vốn, đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất v ...

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
16. Trưởng Phòng Kế Hoạch Kinh Doanh - Ngọc Hùng

Tổ chức nghiên cứu, xây dựng và cung cấp cho Ban Lãnh đạo toàn bộ cơ sở dữ liệu, thông tin về khách hàng và và thị trường. Phát triển và tổ chức thực thi, giám sát các chương trình phát triển sản phẩm mới, phát triển nhãn hiệu, truyền thông, khuyến mãi. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển thị trường. ...

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
17. Nhân Viên Kinh Doanh Đồ Gỗ - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Lập kế hoạch bán hàng theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể Thúc đẩy và mở rộng thị trường.

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
18. Giám Đốc Chi Nhánh Vận Tải M&M - Ngọc Hùng

Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển kinh doanh thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Xác định mục tiêu, chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động hàng năm/6 tháng/quý/tháng, phê duyệt và tổ chức triển khai, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và doanh số, lợi nhuận. Theo dõi, giám sát, tổ chức ...

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
19. Giám Đốc Chi Nhánh Phân Bón Hoa Cương Đất Việt - Ngọc Hùng

Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển sản xuất – đầu tư thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Xác định mục tiêu, chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động hàng năm/6 tháng/quý/tháng, phê duyệt và tổ chức triển khai, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và doanh số, lợi nhuận. Theo dõi, giám sát, ...

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
20. Tổng Giám Đốc Khoáng Sản PA - Ngọc Hùng

Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển sản xuất – đầu tư thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Xác định mục tiêu, chỉ đạo lập kế hoạch hoạt động hàng năm/6 tháng/quý/tháng, phê duyệt và tổ chức triển khai, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng và doanh số, lợi nhuận. Theo dõi, giám sát, ...

Việc làm theo ngành nghề