TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 163 việc làm với ngành nghề Java

Công ty TNHH ISB Việt Nam
61. 03 Leader Java Developer - IVC

Manage 5 members within project team. Coach and train team members in all aspects of operation: professional/ technical works, working processes, company’s rules and regulations.

Công ty TNHH ISB Việt Nam
62. Senior Java Developer - IVC

Read and understand requirement specification. Analyze and create software specification. Create System Design with instruction from Team Lead.

Công ty Cổ phần truyền thông SGC Việt Nam
63. Lập Trình Viên Java - SGC

• Tham gia đội ngũ phát triển game nhiều thể loại của công ty • Tìm hiểu và phát triển công nghệ mới trong lĩnh vực lập trình game mobile • Chi tiết về công việc sẽ được trao đổi cụ thể khi phỏng vấn

Công ty Cổ phần Act Brain Việt Nam
64. Developers (Java, PHP, Mobile) - Act Brain Việt Nam

Java, JSP, Spring Framework, Tomcat,... PHP, Zend Framework, CakePHP, LAMP,... VB.NET, ASP.NET, Visual Studio,...

Intelligence Business Solutions Vietnam
65. 20 Seniors (Python/ROR/PHP/Java) - IBSV

To create excellent solutions for our client and support developing, To join in a system design, develop and test Web application (Python/ROR/PHP/Java)

Intelligence Business Solutions Vietnam
66. Senior Java Developer - IBSV

We are looking for 10 developers/seniors Java who enjoy work as same as play with family and friend. You will participate in analysis requirements, design mock, implementation, test proces

Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT
67. Lập Trình Viên Java - VNPT Epay

  o   Nghiên cứu và phát triển các phần mềm theo nhu cầu của Công ty. o   Thực hiện Design, Coding, Code Review, Unitest, Fix bugs.

Công ty TNHH Swiss Post Solutions
68. Senior/Junior Java Developer - SPS Việt Nam

Design methodology Developing JAVA EE applications Software development process

Công ty TNHH Pentalog Việt Nam
69. JAVA Technical Leader - Pentalog Việt Nam

The project is to build a huge system for chemical scientists to work, store & share fragrance and flavor recipes among their global community;

CÔNG TY TNHH SMARTNET
70. Thực Tập Lập Trình Mobile - SMARTNET

Thực hiện các công việc do trưởng bộ phận phân công. Tìm hiểu và duy trì các website có sẵn của Công ty Lập trình, kiểm tra và fix bug cơ bản (nếu có) Tìm hiểu công nghệ mới.

Việc làm theo ngành nghề