[Việc Làm Thực Tập] Tuyển Thực Tập Viên Các Vị Trí PHP, Ai, Python, Iot, Frontend

  • Mức lương: Thỏa thuận

  • Thời hạn: Đã hết hạn

Đã tạm dừng
Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty Cổ phần VCCorp

>500 nhân viên

Phung Trong Vu 85

Với hơn 20 sản phẩm trong lĩnh vực Truyền thông, Thương mại điện tử và Mạng xã hội, VCCorp hiện đang hợp tác với hơn 20 báo điện tử và hơn 200 trang web của Việt Nam tạo thành sức mạnh bó đũa với độ phủ kh... Xem thêm

Địa điểm làm việc:

Phung Trong Vu 85 - (Hà Nội)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Trung cấp - Nghề

Tính chất công việc:

Bán thời gian, Làm theo giờ, Sinh viên/Thực tập

Yêu cầu kinh nghiệm:

Không yêu cầu

Mô tả công việc:

Tuyển thực tập viên PHP, lập trình Frontend:

+ Cần tuyển 08 thực tập viên PHP, 04 lập trình Frontend.

+ Đào tạo về: làm việc với PHP,HTML,CSS,JS (Hiểu biết và sử dụng được một trong các Framework: Laravel, Code Ignite, CakePHP .. ).

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

-------------------------

Tuyển thực tập viên về Machine Learning:

+ Cần tuyển 10 Thực tập viên về Machine Learning.

+ Đào tạo về: Machine Learning, Tensorflow, Keras, Python.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật Training, nhận dạng, phân tích dữ liệu, Bigdata.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

---------------------------

Tuyển thực tập viên về IOT:

+ Cần tuyển 05 Thực tập viên về IOT, lập trình nhúng.

+ Đào tạo về: Lập trình nhúng trên các VĐK thông dụng (AVR, ARM, PI,..), kỹ thuật IOT, thiết kế xây dựng sản phẩm.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật realtime, đa luồng, xây dựng sản phẩm AI.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

 

Yêu cầu công việc:

Tuyển thực tập viên PHP, lập trình Frontend:

+ Cần tuyển 08 thực tập viên PHP, 04 lập trình Frontend.

+ Đào tạo về: làm việc với PHP,HTML,CSS,JS (Hiểu biết và sử dụng được một trong các Framework: Laravel, Code Ignite, CakePHP .. ).

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

-------------------------

Tuyển thực tập viên về Machine Learning:

+ Cần tuyển 10 Thực tập viên về Machine Learning.

+ Đào tạo về: Machine Learning, Tensorflow, Keras, Python.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật Training, nhận dạng, phân tích dữ liệu, Bigdata.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

---------------------------

Tuyển thực tập viên về IOT:

+ Cần tuyển 05 Thực tập viên về IOT, lập trình nhúng.

+ Đào tạo về: Lập trình nhúng trên các VĐK thông dụng (AVR, ARM, PI,..), kỹ thuật IOT, thiết kế xây dựng sản phẩm.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật realtime, đa luồng, xây dựng sản phẩm AI.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

 

Quyền lợi được hưởng:

Tuyển thực tập viên PHP, lập trình Frontend:

+ Cần tuyển 08 thực tập viên PHP, 04 lập trình Frontend.

+ Đào tạo về: làm việc với PHP,HTML,CSS,JS (Hiểu biết và sử dụng được một trong các Framework: Laravel, Code Ignite, CakePHP .. ).

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

-------------------------

Tuyển thực tập viên về Machine Learning:

+ Cần tuyển 10 Thực tập viên về Machine Learning.

+ Đào tạo về: Machine Learning, Tensorflow, Keras, Python.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật Training, nhận dạng, phân tích dữ liệu, Bigdata.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

---------------------------

Tuyển thực tập viên về IOT:

+ Cần tuyển 05 Thực tập viên về IOT, lập trình nhúng.

+ Đào tạo về: Lập trình nhúng trên các VĐK thông dụng (AVR, ARM, PI,..), kỹ thuật IOT, thiết kế xây dựng sản phẩm.

+ Tìm hiểu các kỹ thuật realtime, đa luồng, xây dựng sản phẩm AI.

+ Ưu tiên sinh viên các trường ĐH thuộc chuyên ngành Toán Tin , CNTT, Điện tử viễn thông.

+ Có thể định hướng nghề nghiệp sớm khi ra trường hoặc apply vào vị trí tương ứng theo nguyện vọng.

+ Thực tập fulltime có hỗ trợ kinh phí theo quy định công ty.

+ Tham gia các hoạt động hòa nhập môi trường công sở, có cơ hội tiếp cận các công nghệ, sản phẩm mới của công ty.

Thông tin liên hệ:

Mr Nguyễn Đức Kiên

Mobile: 0932 232 816

EMail: bctoyz@gmail.com

P/S:Chúng tôi phỏng vấn liên tục và bố trí đi làm ngay. Cảm ơn các bạn đã đọc tin và rất mong chia sẻ tin tuyển dụng này.

 

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu