Trưởng Phòng Quản Lý Chất Lượng QMR

  • Thời hạn Đã hết hạn
  • Mức lương 14 - 20 triệu VNĐ
Mô tả công việc

Đào tạo các CBCNV trong công ty về nhận thức ISO 9001, các yêu cầu tiêu chuẩn 9001, đánh giá chất lượng nội theo tiêu chuẩn ISO 9001.
Tham mưu cho lãnh đạo về cơ cấu tổ chức, phân công trách nhiệm, quyền hạn cho các phòng ban, bộ phận, các chức danh, chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng.
Kết hợp, hỗ trợ các phòng ban, bộ phận soạn thảo các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, mô tả công việc,…
Cập nhật tài liệu từ các phòng ban, bộ phận xem xét, chỉnh sửa cho phù hợp theo tiêu chuẩn ISO 9001
Hướng dẫn các phòng ban, bộ phận áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng bao gồm: áp dụng các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
Kiểm tra, giám sát các phòng ban, bộ phận việc thực hiện các quy trình, quy định, quy chế, hướng dẫn công việc, biểu mẫu,…
Lập kế hoạch, đánh giá chất lượng nội bộ, báo cáo đánh giá nội bộ
Tổ chức cuộc họp xem xét lãnh đạo theo định kỳ
Lập các hành động khắc phục, phòng ngừa sau đánh giá nội bộ(nếu có)
Theo dõi việc khắc phục, phòng ngừa.
Xem xét nhu cầu cải tiến của hệ thống
Báo cáo cho QMR về kết quả hoạt động của hệ thống quản lý chất lượng và về mọi nhu cầu cải tiến.
Chuẩn bị hồ sơ đánh giá cấp chứng nhận, duy trì.
Chịu trách nhiệm soạn thảo các quy định, quy chế, thông báo, quyết định, công văn theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo.
Và những công việc khác được giao từ QMR. Hiểu biết sơ bộ về các vấn đề An toàn lao động, PCCC.

Yêu cầu công việc

 Là người chịu trách nhiệm trước Ban lãnh đạo về công tác xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống ISO 9001, 14001
    Trình độ học vấn: Đại học
    Trình độ chuyên môn: Quản lý chất lượng
    Trình độ vi tính: Sử dụng Word, Excel, Power Point, Internet
    Trình độ Tiếng Anh: B
    Kinh nghiệm: 02 năm kinh nghiệm quản lý Hệ thống quản lý chất lượng
    Độ tuổi: 24 tuổi trở lên
    Yêu cầu khác: Chịu khó, cẩn thận, đam mê, tinh thần cầu tiến, ham học hỏi

Quyền lợi được hưởng
  •  Bảo hiểm theo quy định
  •  Phụ cấp
  •  Chăm sóc sức khỏe
  •  Công tác phí
  •  Chế độ nghỉ phép
Địa điểm làm việc

Hiệp Phước, Nhà Bè, Hồ Chí Minh - Nhà Bè (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 3 năm