Trưởng Phòng Quan Hệ Đầu Tư (Investor Relations Manager)

  • Mức lương: 30 - 40 triệu VNĐ

  • Hết hạn trong: 39 ngày nữa

Ứng tuyển ngay

Thông tin nhà tuyển dụng
Công ty Cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa

nhân viên

Hồ Chí Minh

Xem thêm

Địa điểm làm việc:

Hồ Chí Minh - Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề:

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu):

Đại Học

Tính chất công việc:

Toàn thời gian

Yêu cầu kinh nghiệm:

2 - 3 năm

Mô tả công việc:

1. Các hoạt động liên quan đến quy định công bố thông tin (CBTT): Kết nối, giám sát, hỗ trợ với các Mã cổ phiếu đang niêm yết thuộc Tập đoàn:

- Xây dựng và củng cố mối quan hệ với các CQQLNN (UBCKNN, SGDCK TP HCM, TTLKCK...)

- Cập nhật các chính sách văn bản pháp luật mới nhất để đáp ứng việc tuân thủ pháp luật của các Công ty niêm yết không chỉ trong hoạt động kinh doanh mà đối với lĩnh vực Quản trị Công ty (QTCT), Phát triển Bền vững (PTBV)…

- Thực hiện các hoạt động CBTT song ngữ định kỳ, bất thường, theo yêu cầu, đối tượng khác… được quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật áp dụng riêng cho các Công ty niêm yết

- Thực hiện CBTT song ngữ trên mức tuân thủ đối với việc tổ chức ĐHĐCĐ, Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, các hoạt động QTCT và PTBV…

- Thực hiện CBTT song ngữ ở mức tuân thủ đối với các hoạt động huy động vốn, niêm yết, mua bán sáp nhập…

2. Thực hiện các loại Báo cáo để gia tăng độ bao phủ của báo chí và thị trường tài chính: Kết nối, giám sát, hỗ trợ với các Mã cổ phiếu đang niêm yết thuộc Tập đoàn:

- Thiết kế và soạn lập bài giới thiệu doanh nghiệp, các tài liệu thuyết trình song ngữ dành riêng cho Cổ đông, NĐT, Nhà phân tích của các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư…

- Hỗ trợ cung cấp thông tin, quản lý nguồn thông tin… cho Nhà phân tích của các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư uy tín trên thị trường, để soạn thảo và phát hành những Báo cáo phân tích và Nhận định của Công ty chứng khoán về các Mã cổ phiếu của Tập đoàn

- Kết nối với các Phòng Ban chức năng để thực hiện Báo cáo thường niên song ngữ đáp ứng trên mức tuân thủ

- Kết nối với các Phòng Ban chức năng để thực hiện Báo cáo PTBV song ngữ đáp ứng trên mức tuân thủ

- Thực hiện Bản tin Nhà đầu tư song ngữ ít nhất nửa năm một lần, Thông cáo báo chí song ngữ… để cập nhật đến Cổ đông, NĐT những thông tin về tình hình tài chính, chiến lược cũng như tiềm năng phát triển… của các Mã cổ phiếu của Tập đoàn

- Thực hiện Diễn giải Báo cáo tài chính song ngữ theo Quý để định hướng thị trường về tình hình hoạt động kinh doanh trong Quý cũng như triển vọng phát triển của các Quý tiếp theo

- Cập nhật Bộ câu hỏi và trả lời dành cho Cổ đông và NĐT trong các cuộc gặp gỡ của Ban Lãnh đạo và cuộc gặp thường xuyên với những Cổ đông, NĐT hiện hữu và tiềm năng

- Cập nhật tình hình gia nhập các Chỉ số quan trọng trên thị trường chứng khoán của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn

- Cập nhật dữ liệu Cổ đông, NĐT, Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Nhà phân tích… hiện tại và tiềm năng phục vụ cho việc phát triển hình ảnh, thương hiệu cổ phiếu và huy động vốn của các Mã chứng khoán thuộc Tập đoàn - Hỗ trợ Phòng Quan hệ truyền thông trong việc đưa tin bài và xử lý khủng hoảng về thông tin hoạt động kinh doanh, tài chính, chiến lược… trên các phương tiện truyền thông.

3. Các hoạt động ngoai giao để gia tăng nhận biết thương hiệu cổ phiếu trên thị trường tài chính: Kết nối, giám sát, hỗ trợ với các Mã cổ phiếu đang niêm yết thuộc Tập đoàn:

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị hoặc gặp gỡ định kỳ với các NĐT hiện tại và tiềm năng hoặc viếng thăm các Dự án tùy theo nhu cầu của NĐT hoặc chủ kiến của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn trong từng trường hợp cụ thể

- Tổ chức các buổi tọa đàm, hội nghị hoặc gặp gỡ định kỳ với Nhà phân tích của các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư… uy tín hoặc viếng thăm các Dự án

- Kết nối với các Công ty chứng khoán, Ngân hàng đầu tư, Quỹ đầu tư… uy tín nhằm quảng bá hình ảnh và tiềm năng các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn đến với NĐT, Cổ đông… hiện hữu và tiềm năng thông qua các Cuộc gặp NĐT, Roadshow NĐT… trong từng trường hợp cụ thể.

4. Hỗ trợ các hoạt động QTCT, PTBV để quảng bá thương hiệu, hình ảnh trong giới tài chính: Kết nối, giám sát, hỗ trợ với các Mã cổ phiếu đang niêm yết thuộc Tập đoàn:

- Cập nhật thường xuyên những quy định mới về QTDN và PTBV đến với Ban Lãnh đạo các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn

- Cập nhật thường xuyên tình hình gia nhập các Giải thưởng trong nước và quốc tế liên quan đến hoạt động tài chính, QTDN và PTBV của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn

- Đảm bảo thực hiện trên mức tuân thủ các hoạt động về QTDN và PTBV

- Thực hiện những tư vấn cụ thể đến Ban Lãnh đạo về hoạt động QTCT và PTBV phù hợp từng giai đoạn phát triển của các Mã cổ phiếu thuộc Tập đoàn.

Yêu cầu công việc:

- Tốt nghiệp Đại học, ngành Tài chính, Marketing, quản trị kinh doanh.

- Kinh nghiệm 2 năm trở lên tại vị trí liên quan, hiểu biết về thị trường tài chính.

- Tiếng anh thành thạo 4 kỹ năng.

Quyền lợi được hưởng:

- Lương, thưởng hấp dẫn xứng đáng với năng lực

- Đóng BHXH, BHYT, BHTN, theo quy định Nhà nước             

- Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp và hiện đại

Việc làm đề xuất cho bạn
Menu