Trưởng Phòng Đào Tạo

  • Hết hạn trong 22 ngày nữa
  • Mức lương 20 - 30 triệu VNĐ
Mô tả công việc

Tham mưu
Tham mưu cho Ban TGĐ xây dựng chiến lược đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Xây dựng quy chế, quy trình đào tạo.

Ngân sách đào tạo hàng năm

Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác đào tạo
Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng cho CBNV trong hệ thống và ngân sách đào tạo hàng năm.

Tổ chức triển khai thực hiện các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài theo kế hoạch và đột xuất nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng cho CBNV; Tổ chức thực hiện đánh giá các chương trình đào tạo và đánh giá chất lượng cán bộ sau đào tạo.

Chủ trì phối hợp với các đơn vị xây dựng ngân hàng đề thi tuyển dụng nhân sự mới và đánh giá chất lượng nhân sự đang làm việc

Trực tiếp thực hiện đào tạo một số nghiệp vụ và kỹ năng mềm cho CBNV trong hệ thống

Thiết lập và duy trì quan hệ
Thiết lập và duy trì quan hệ với các tổ chức đào tạo, cơ sở đào tạo, các trường Đại học, Học viện, các tổ chức, cá nhân tư vấn – đào tạo (trong và ngoài nước).

Các hoạt động hỗ trợ tương tác khác
Các hoạt động hỗ trợ Offline

Các hoạt động hỗ trợ Online

Truyền thông nội bộ

Thực hiện chế độ báo cáo & tham gia các cuộc họp định kỳ hoặc đột xuất
Lập kế hoạch làm việc tháng

Báo cáo kết quả làm việc hàng tháng

Báo cáo kết quả làm việc hàng quý

Tham gia họp định kỳ

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu
Phối hợp các bộ phận khác

Xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện công việc

Yêu cầu công việc

Trình độ học vấn/ chuyên môn (Education/ Profession): Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành Tài chính, kinh doanh, nhân sự, sư phạm...

Trình độ tin học: Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng phục vụ cho công việc

Số năm kinh nghiệm (Years of working experience): Có từ 02 năm kinh nghiệm ở vị trí TN đào tạo

Kỹ năng:

- Kỹ năng lập kế hoạch triển khai mục tiêu

- Giao việc, đánh giá hiệu quả thực hiện công việc

- Xử lý xung đột, mâu thuẫn trong tổ chức, nhóm

- Kỹ năng khuyến khích đông viên

- Giao tiếp, đàm phán thuyết phục

- Kỹ năng training, đào tạo Nhân sự & gắn kết đội ngũ

Quyền lợi được hưởng

Lương thưởng theo năng lực
BHYT, BHXH theo quy định nhà nước

Địa điểm làm việc

số 1 thái hà, đống đa, hà nội, Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam - Đống Đa (Hà Nội)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

2 - 5 năm

số 1 thái hà, đống đa, hà nội, Xã Đàn, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam

http://vhrs.com.vn/

Chat