Trợ Giảng (Teaching Assistant)

  • Hết hạn trong 3 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

The role & key responsibilities

The position of Teaching Assistant will be specifically for programming classes (C++and Java). The teaching assistant will work with faculty members and students on teaching related activities such as:

Supporting students during laboratory activities and in providing direction and guidance on homework related assignments
Developing teaching materials
Preparing and grade assessments
Reinforcing lessons presented by teachers by reviewing material with students one-on-one or in small groups
This position will improve students’ problem-solving skills and develop their programming expertise to excel in their future careers.

Key selection criteria

Master’s Degree
In-depth knowledge of C++and Java
Ability to explain complex ideas and concepts in a way easy to increase understanding and comprehension.
Excellent communication skills
Strong interpersonal skills with the ability to listen well, motivate and encourage

Yêu cầu công việc

English is the language of teaching and communication at RMIT Vietnam. For this role, the minimum requirement is IELTS 7.0 (or equivalent).

Quyền lợi được hưởng

Vietnamese employees are offered VND400,000 per one actual working hour
Excellent academic guidance and supportive team structures
World class teaching facilities and resources
Professional development possibilities

Địa điểm làm việc

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh - Quận 7 (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

1 - 2 năm


Đại học RMIT Việt Nam

Giáo dục, Đào tạo

Nguyễn Văn Linh, Quận 7, Hồ Chí Minh

https://www.rmit.edu.vn/

>500 nhân viên

Đại học RMIT Việt Nam là chi nhánh tại châu Á của Đại học RMIT (đặt tại Melbourne) (link is external) - trường đại học lớn nhất của Úc. Trường giảng dạy nhiều chương trình từ kinh doanh và quản trị đến thiết kế và kỹ thuật vi điện tử, đồng thời tổ chức hàng loạt hoạt động ngoại khóa ấn tượng nhằm khuyến khích sinh viên mở rộng phạm vi hiểu biết của bản thân. Hãy cùng tìm hiểu đ [...]

Chat