Tải app JobsGO

Training Manager (ETC And Consumers)

  • Hết hạn trong 9 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

1.Training Need Analysis/Phân tích nhu cầu đào tạo

- Conduct competency assessment combined with field observation to identify training gap for Field Force /Triển khai đánh giá năng lực kết hợp với quan sát thực địa để xác định nhu cầu đào tạo cho đội ngũ bán hàng.

2. Develop Training Plan/Xây dựng kế hoạch đào tạo

- Develop annual training plan based on Regional training strategy and local business demand to be reviewed and approved by the ComSol Head/Commercial Excellent Manager/HR Manager/Xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm dựa trên chiến lược của vùng và nhu cầu kinh doanh quốc gia với sự phê duyệt của Giám Đốc Giải Pháp Thương Mại/Trưởng Bộ Phận Hiêu quả Thương Mại/Giám đốc nhân sự.

3. Develop Training Material/Xây dựng tài liệu đào tạo

- Develop and adapt training materials by training needs/Xây dựng và điều chỉnh tài liệu theo nhu cầu đào tạo.

4. Deliver Training/Triển khai đào tạo

- Facilitates the full range of Sales ACE training programs to Field Force and actively cooperate with marketing & sales in the certification/recertificate of field force scientific Field Force competency /Triển khai các chương trình training của Sales ACE cho đội ngũ bán hàng và chủ động phối hợp với sales và marketing trong việc chứng nhận/tái thẩm định năng lực đội ngũ bán hàng.

5. Regional Project/Dự án của vùng

- Localize and implement Regional training projects which meet training objectives for the year according to the training plan/Thực tế hóa và triển khai các dự án của vùng phù hợp mục tiêu huấn luyện của kế hoạch huấn luyện trong năm.

6. Build & develop Coaching culture through deploy Regional Coaching Project /Xây dựng và phát triển văn hóa huấn luyện thông qua việc triển khai các dự án Huấn Luyện của vùng.

7. Preparation of the monthly Training Report to Management/Chuẩn bị báo cáo đào tạo hàng tháng.

Yêu cầu công việc

1. Education & Qualification /Trình độ học vấn & Bằng cấp

- Medical & Pharmacy Bachelor’s degree/ Tốt nghiệp Đại học Y Dược

- Good communication English/ Anh văn giao tiếp tốt

2. Working Experience /Kinh nghiệm làm việc

- At least 03 years working experience at similar roles. Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong công việc liên quan

3. Skill /Kỹ năng

- Good MS Office/ Kỹ năng vi tính tốt

- Communication skill/ Kĩ năng giao tiếp

- Presentation skill/ Kĩ năng thuyết trình

- Facilitation skill/ Kĩ năng đào tạo

Quyền lợi được hưởng

- Negotiable salary based on performance and experience.

- Young and dynamic work environment.

- Access to modest management and operation techniques.

- A clear career path and promotion opportunities.

- Welfare: travel, picnics, year-end bonus, incentive.

- Other benefits according to Labor Law.

Địa điểm làm việc

TNR Tower, 192 Đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Toàn thời gian

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Đại Học

Yêu cầu kinh nghiệm

Trên 3 năm

Yêu cầu ngôn ngữ
Tiếng Anh Tiếng Anh

TNR Tower, 192 Đường Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

https://www.zuelligpharma.com/

>500 nhân viên

Zuellig Pharma entered Vietnam market in January, 1994. In March 1999, its Ho Chi Minh City office obtained a license for the establishment of a 100% foreign-owned enterprise. Zuellig Pharma Vietnam L [...]

ZPV

Tải miễn phí ứng dụng

Tìm việc hiệu quả bằng cách tải JobsGO về di động của bạn và sẵn sàng nhận việc làm ngay hôm nay!

Tải cho Android Tải cho iOS
Tạo CV / Resume
Chat