TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Việc làm toàn thời gian Tuyển dụng 14 việc làm trong tháng 03/2019

  1. JobsGO
  2. Việc làm
  3. Việc làm toàn thời gian Tuyển dụng 14 việc làm trong tháng 03/2019
Công Ty Cổ Phần Gon Sa
1. Nhân Viên Kinh Doanh - Gonsa

-       Chăm sóc khách hàng cũ, tìm kiếm và mở rộng khách hàng mới; -       Hoàn thành các chỉ tiêu doanh số được giao tháng, quý, năm; -       Lương và thưởng hấp dẫn, cạnh tranh trên thị trường; thờ ... - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH All Gaz V.n
2. Nhân Viên Kinh Doanh - All Gaz V.n

Thực hiện các công việc của 1 nhân viên bán hàng trên thị trường.Được cung cấp danh sách khách hàng cũ của công tyDi chuyển đến địa điểm khách hàng được phân công - Tư vấn bán hàng, thuyết phục khác ... - [xem chi tiết]

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thái Nam
3. Giám Sát Kỹ Thuật An Toàn - Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Công Nghiệp Thái Nam

Đứng đầu và Quản lý Phòng Môi trường, Sức khỏe, An toàn và các công việc liên quan đến EHS tạicông ty.Xây dựng Hệ thống ATLĐ, chính sách ATLĐ, kế hoạch ATLĐ, quy trình, biểu mẫu ATLĐ cho công ty... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
4. Nhân Viên Kiểm Ngân - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc cá nhân theo quy định. Hỗ trợ Trưởng quỹ thực hiện các công việc tại kho quỹ: thực hiện thu chi tiền mặt, kiểm tra tính hợp pháp của chứng - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
5. Chuyên Viên Kế Toán Nội Bộ - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan thu chi nội bộThực hiện nghiệp vụ kế toán liên quan đến tài sản của Chi nhánhThực hiện nghiệp vụ kế toán tiền lươngThực ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
6. Kiểm Ngân - LienVietPostBank

Lập và triển khai kế hoạch thực hiện và xử lý các công việc cá nhân theo quy định.Hỗ trợ Trưởng quỹ thực hiện các công việc tại kho quỹ: thực hiện thu chi tiền mặt, kiểm tra tính hợp pháp của chứng từ ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
7. Giao Dịch Viên - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhân.Thực hiện công tác phát triển Khách hàng tại quầy: gọi điện, tìm kiếm, tiếp thị các khách hàng huy động; bán chéo các sản phẩm dịch vụ,...Thực hiện các nghi ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
8. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,. ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
9. Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThiết lập, phát triển quan hệ khách hàng doanh nghiệp: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,. ... - [xem chi tiết]

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt
10. Chuyên Viên Khách Hàng - LienVietPostBank

Lập và thực hiện kế hoạch công việc cá nhânThiết lập, phát triển quan hệ khách hàng: Tìm kiếm, tiếp thị các sản phẩm cho vay của Ngân hàng tới khách hàng; bán chéo các sản phẩm, dịch vụ,...Thực hiện c ... - [xem chi tiết]

Chat