Thực Tập Sinh Tiếng Hoa

  • Hết hạn trong 12 ngày nữa
  • Mức lương Thỏa thuận
Mô tả công việc

Youth Ambassadors (YA) is a non-profit enterprise based in Singapore which is sponsored by several prominent organizations to hold educational conferences for students. The aim of these conference is to endow students in between 09-22 years old with a platform to make friends coming from different and diverse cultures, races and religions. YA believes that peace only comes true if we understand each other when we are young.

Yêu cầu công việc

- Under 30 years old

- Good at Speaking, Writting and Reading Chinese.

- Have responsbility, honest at work.

Quyền lợi được hưởng

- Hỗ trợ ăn trưa
- Khi đi nước ngoài sẽ được hỗ trợ chi phí ăn uống và cung cấp chỗ ở.

Địa điểm làm việc

649/95 Diem Bien Phu, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC - (Hồ Chí Minh)

Ngành nghề
Tính chất công việc

Sinh viên/Thực tập

Yêu cầu về bằng cấp (tối thiểu)

Trung cấp - Nghề

Yêu cầu kinh nghiệm

Không yêu cầu

Chat