TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 23 việc làm tại Quảng Ngãi

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
1. Trưởng Phòng Kinh Doanh Lữ Hành Công Ty Đức Lộc - Ngọc Hùng

Giúp việc TGĐ trong công tác quản lý điều hành mảng kinh doanh (lữ hành, lưu trú...) Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách, đối tác hợp tác. Trực tiếp điều hành bộ phận kinh doanh, kiểm soát chất lượng dịch vụ. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
2. P.TGĐ Kinh Doanh Công Ty CP Du Lịch Quảng Ngãi - Ngọc Hùng

Giúp việc TGĐ trong công tác quản lý điều hành mảng kinh doanh (lữ hành, lưu trú...) Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách, đối tác hợp tác. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
3. Trưởng Phòng KD Nhà Hàng Khách Sạn - Ngọc Hùng

Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Ban Giám đốc Công ty về họạt động và hiệu quả của phòng kinh doanh; Lập kế hoạch tổ chức thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện các kế hoạch kinh doanh dịch vụ. Quản lý,điều hành và giám sát công việc của nhân viên thuộc phòng kinh doanh. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
4. Phó TGĐ Kinh Doanh CT 68 - Ngọc Hùng

Giúp việc TGĐ trong công tác quản lý điều hành mảng kinh doanh. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách, đối tác hợp tác. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ Phần Hanacans
5. Nhân Viên Xử Lý Nước Thải - Hanacans

Quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải; hệ thống làm nước RO, DI của nhà máy Phân công, giám sát các vận hành viên khu xử lý nước thải Giám sát việc phân tích mẫu tại các công đoạn xử lý nước; đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp, kịp thời - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
6. Nhân Viên Thiết Kế CT 68 - Ngọc Hùng

Thiết kế hình ảnh, các mẫu logo, bao bì sản phẩm,.... Chỉnh sửa ảnh, banner quảng cáo chuyên nghiệp cho công ty Quản lý mảng hình ảnh và đồ họa nói chung của website công ty và các website sản phẩm - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
7. Phó TGĐ Kinh Doanh CT Thiên Ấn - Ngọc Hùng

Giúp việc TGĐ trong công tác quản lý điều hành mảng kinh doanh. Xây dựng kế hoạch kinh doanh, phát triển sản phẩm, mở rộng thị trường khách, đối tác hợp tác. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
8. Nhân Viên Sale CT Đức Lộc - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Lập kế hoạch bán hàng theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể. Thúc đẩy và mở rộng thị trường. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
9. Kế Toán CT Đức Lộc - Ngọc Hùng

Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra các công tác thực hiện Quy trình hoạt động của Tập đoàn đã ban hành - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
10. TGĐ Công Ty 68 - Ngọc Hùng

Xây dựng và tổ chức thực hiện chiến lược, mục tiêu, kế hoạch sản xuất – đầu tư – kinh doanh của Công ty: Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển sản xuất đầu tư – kinh doanh thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề