TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 148 việc làm tại Long An

Công ty TNHH TM Kim Đức
21. Quản Lý Kho - Kim Đức

1. Giám sát việc thực hiện các hoạt động kho theo quy trình và chính sách 2. Quản lý và huấn luyện đội ngũ nhân viên vận hành kho 3. Kiểm tra và xử lý các sự cố về hàng hóa tại kho - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM Kim Đức
22. Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất - Kim Đức

1. Tham mưu cho Giám đốc Chuỗi cung ứng trực tiếp trong công tác hoạch định kế hoạch vật tư và kế hoạch sản xuất phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh tại Kim Đức 2. Điều hành, quản lý nhân viên phòng Kế hoạch thực hiện công tác chuyên môn để đạt mục tiêu công việc. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM Kim Đức
23. Quản Lý Vận Tải - Kim Đức

1. Tuân thủ quy trình vận hành chuẩn và chính sách về hoạt động vận tải 2. Giám sát việc thực hiện các hoạt động vận tải giao hàng nội bộ, nội địa và xuất nhập khẩu nhằm đảm bảo hàng hóa được giao nhận đúng thời điểm yêu cầu - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM Kim Đức
24. Trưởng Phòng Mua Hàng - Kim Đức

1. Xây dựng chiến lược mua sắm ngắn, trung và dài hạn. 2. Theo dõi các hoạt động mua hàng để đảm bảo tuân thủ các quy trình vận hành chuẩn (SOPs) cũng như các chính sách; và cập nhật SOPs và chính sách định kỳ để đảm bảo hiệu suất và hiệu quả công việc. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM Kim Đức
25. Chuyên Viên Kiểm Soát Chất Lượng Đơn Vị Gia Công - Kim Đức

1. Xây dựng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng và khung chấm điểm (scorecard) cho các đơn vị gia công may dựa trên tiêu chuẩn của ngành dệt may và thị trường gia công 2. Thực hiện đánh giá đơn vị gia công định kì và đảm bảo tuân thủ quy trình vận hành - [xem chi tiết]

Công ty TNHH TM Kim Đức
26. Chuyên Viên Quản Lý Đơn Vị Gia Công - Kim Đức

1. Rà soát thị trường và tìm kiếm các đơn vị gia công may phù hợp 2. Đảm bảo tổng năng lực may của các đơn vị gia công tương đồng với nhu cầu thuê gia công ngoài tại Kim Đức - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
27. Trợ Lý Kỹ Sư Trưởng Ca - Nguyệt Minh 2

Phân tích mẫu Điều phối lao động: Sắp xếp nhân sựtrong ca - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
28. Kế Toán Kho - Nguyệt Minh 2

Phụ trách các công việc kế toán Tham mưu cho kế toán trưởng, quản lý phân xưởng trong công tác quản lý các hoạt động tại xưởng sản xuất: - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
29. Trợ Lý Quản Đốc Xưởng - Nguyệt Minh 2

Theo dõi lượng nhập, tồn nguyên vật liệu. Lập các báo cáo số liệu thống kê. Theo dõi tiến độ sản xuất của lô hàng, đơn hàng. Giám sát tình hình vận hành dây chuyền theo sự hướng dẫn của quản đốc xưởng. Thực hiện kế hoạch bảo trì, sửa chữa máy móc thiết bị. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ - Môi Trường Nguyệt Minh 2
30. Thủ Kho Phân Xưởng Sản Xuất - Nguyệt Minh 2

Lên kế hoạch xuất, nhập, bảo quản hàng hóa hợp lý phục vụ việc quản lý số liệu tồn kho chính xác. Cung cấp số liệu tồn kho kịp thời cho Bp. Sản xuất, Thu mua để phối hợp lên kế hoạch nguyên liệu. Tổ chức, quản lý và điều động nguồn nhân lực trực thuộc nhằm đáp ứng các yêu cầu công việc tại Bộ phận kho. - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề