TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 106 việc làm tại Hưng Yên

Công ty TNHH Toto Việt Nam
1. Accounting Staff - Toto Việt Nam

Checking and reconciling data before making reportMaking the financial report monthly, yearly and other report as requirement of Manager ( Responsible for accrue expenses, longterm expenses)Prepare and submit document for making consilidated report and auditorsAnalysis expenses, point out difference betwee ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Toto Việt Nam
2. Import - Export Deputy Manager - Toto Việt Nam

Control and manage Import – export activities, tax refund and annual liquidation for non-tax commodities.Manage forwarders, co-ordinate & utilize to bring the best efficiency for company.Quickly update changes of law and take action in right time.Think and enhance activities for cost saving and better perf ... - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
3. Trưởng Bộ Phận Kho Hàng - Ruby Copper

+ Đào tạo, hướng dẫn công việc ,giám sát, kiểm tra, đánh giá trình độ, đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên . + Quản lý, sắp xếp, phân công công việc cụ thể, hợp lý và chỉ rõ trách nhiệm của mỗi nhân viên của bộ phận khi thực hiện công việc được giao. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
4. Nhân Viên Kế Toán Thống Kê - Ruby Copper

Kiểm soát tồn kho thực tế và những hệ thống sản xuất Kết hợp cùng tổ trường ca chuẩn bị phiếu yêu cầu nguyên liệu trong ca Chịu trách nhiệm kiểm kê hàng tháng, hàng quý và theo yêu cầu của cấp trên - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Ống đồng Toàn Phát
5. Nhân Viên Kỹ Thuật - Ruby Copper

Quản lý toàn bộ thiết bị điện, hệ thống điện, máy phát điện, trạm điện, thiết bị điện phụ trợ trong nhà máy. Quản lý các hồ sơ, tài liệu của thiết bị điện, hệ thống điện, trạm điện. Thiết lập các hướng dẫn vận hành thiết bị điện, lịch bảo dưỡng (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) các thiết bị điện, kế hoạch t ... - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
6. Nhân Viên PE - VIETHUNG

Nghiên cứu đưa ra các sản phẩm mới phù hợp với yêu cầu khách hàng Ban hành tiêu chuẩn để sản phẩm đạt chất lượng Theo dõi quá trình sản xuất sản phẩm mới. Giải quyết các vấn đề phát sinh ngoài tiêu chuẩn. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Bao bì Việt Hưng
7. Trưởng Phòng Kế Hoạch Sản Xuất - VIETHUNG

Lập kế hoạch sản xuất Công ty, Chỉ đạo lập các kế hoạch sản xuất và giao cho các bộ phận sản xuất trực thuộc. Tổ chức thực hiện kế hoạch và phối hợp họat động của tất cả các bộ phận sản xuất nhằm đạt được kết quả và hiệu quả sản xuất chung cao nhất. Đảm bảo sản xuất đạt và vượt các chỉ tiêu do Ban lãnh đạo ... - [xem chi tiết]

Worklink Vietnam- VGC Group
8. Trợ Lý Kế Toán Trưởng - Worklink Vietnam- VGC Group

Rà soát, kiểm tra dữ liệu kế toán hàng tháng, quý, năm Kiểm tra, giám sát các công việc của kế toán chi tiết, kiểm tra sổ sách thuế Giao dịch với các cơ quan thuế và các cơ quan hữu quan khác Kiểm tra, rà soát tính đúng đắn hợp lý của các nghiệp vụ kế toán Hỗ trợ công việc kế toán chi tiết Kiểm tra, đôn đốc quản - [xem chi tiết]

Ngân hàng TMCP Quốc Dân
9. Chuyên Viên/Chuyên Viên Chính Quan Hệ Khách Hàng Doanh Nghiệp - NCB

Lập kế hoạch bán hàng và khai thác khách hàng theo khu vực, địa bàn và phân khúc khách hàng được giao; Triển khai kế hoạch bán hàng, thẩm định và lên phương án cho vay; - [xem chi tiết]

Worklink Vietnam- VGC Group
10. Kế Toán Trưởng - Worklink Vietnam- VGC Group

Kiểm tra các định khoản các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp; Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết; Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao,TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế, lập quyết toán Theo dõi công nợ, t ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề