TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 41 việc làm tại Đắk Lắk

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
11. Trưởng Phòng KD Kế Hoạch CN Vận Tải M&M - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự và phát triển mạng lưới. Lập kế hoạch bán hàng theo năm, theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
12. Trưởng Phòng KD Kế Hoạch Nhà Máy Thức Ăn Chăn Nuôi - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự và phát triển mạng lưới. Lập kế hoạch bán hàng theo năm, theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
13. GĐ Nhà Máy Chế Biến Nông Sản CN CT Thiên Ấn - Ngọc Hùng

Xây dựng và xem xét điều chỉnh chiến lược phát triển sản xuất – đầu tư thường niên và đột xuất, trình Hội đồng quản trị phê duyệt. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
14. Nhân Viên Kinh Doanh Phân Bón CN CT Thiên Ấn - Ngọc Hùng

Thu thập thông tin về nhu cầu khách hàng, phân tích tình hình thị trường, phát triển và mở rộng thị trường phân bón, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của công ty; - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
15. Nhân Viên Kinh Doanh Nông Sản - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Lập kế hoạch bán hàng theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể Thúc đẩy và mở rộng thị trường. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
16. Nhân Viên KD Ngành Gỗ LSDL - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Lập kế hoạch bán hàng theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể. Thúc đẩy và mở rộng thị trường. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
17. Trưởng Phòng Kinh Doanh Kế Hoạch CT PA - Ngọc Hùng

Lập kế hoạch tìm kiếm và khai thác khách hàng tại thị trường nội địa. Chịu trách nhiệm tuyển dụng nhân sự và phát triển mạng lưới. Lập kế hoạch bán hàng theo năm, theo quý và theo từng chiến dịch tương ứng với các giai đoạn cụ thể - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
18. KCS Quản Lý Nông Sản CN CT DGF - Ngọc Hùng

Kiểm soát chất lượng nhập – xuất và lưu trữ trong kho theo quy trình của Công ty. Có trách nhiệm tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả của việc xử lý. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
19. KCS Quản Lý Nông Sản CN HTP - Ngọc Hùng

Kiểm soát chất lượng nhập – xuất và lưu trữ trong kho theo quy trình của Công ty. Có trách nhiệm tìm nguyên nhân, đưa ra biện pháp xử lý, kiểm tra lại kết quả của việc xử lý. - [xem chi tiết]

Công ty CP Tập Đoàn Ngọc Hùng
20. Kế Toán CT 68 - Ngọc Hùng

Kiểm tra tính hợp lý của chứng từ và hạch toán đầy đủ, chính xác các nghiệp vụ phát sinh; Kiểm tra các công tác thực hiện Quy trình hoạt động của Tập đoàn đã ban hành Chịu trách nhiệm trong việc kiểm soát chéo các công nợ, hàng tồn kho, vật tư, tài sản trong hoạt động của nhà máy. - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề