TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 210 việc làm tại Đà Nẵng

Tập đoàn Mặt trời
91. Kỹ Sư Kinh Tế Xây Dựng - Sun group

+ Thẩm tra, cho ý kiến, đánh giá và phê duyệt hồ sơ các hạng mục Đấu thầu, Tổng mức đầu tư, thanh quyết toán, giá xây dựng, dự toán thuộc các đơn vị nhà thầu trình lên + Theo dõi thực tế trong quá trình thi công + Tư vấn và quản lý dự án trong quá trình thi công, thanh quyết toán - [xem chi tiết]

Tập đoàn Mặt trời
92. Chuyên Viên Phòng Nghiệp Vụ - Ban Tài Chính - Sun group

Hướng dẫn công tác hạch toán kế toán, lập hệ thống báo cáo tài chính của Công ty tuân thủ các chuẩn mực về kế toán và kiểm toán hiện hành đáp ứng yêu cầu quản lý cho từng giai đoạn phát triển. Đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty khi phát hiện những ... - [xem chi tiết]

Tập đoàn Mặt trời
93. Kiểm Soát Viên Tài Chính Kế Toán - Sun group

Thực hiện kiểm soát thường xuyên việc tuân thủ quy trình hoạt động của các phòng ban trong công ty theo hướng dẫn của Trưởng ban kiểm soát Ghi nhận, báo cáo các sai sót và những rủi ro có thể xảy ra, thảo luận và đề xuất những giải pháp nhằm ngăn ngừa các rủi ro. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Thép Nhân Luật
94. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh - NhanLuat Group

Tham mưu cho Giám Đốc và tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng. Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đã giao nhận theo tháng/quý/năm để đạt chỉ tiêu được giao. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Thép Nhân Luật
95. Chuyên Viên Kinh Doanh - Thị Trường - NhanLuat Group

Thực hiện công tác tìm kiếm khai thác thông tin, tư vấn, tiếp cận các dự án xây dựng, công ty thi công, công ty tư vấn thiết kế,… nhằm đưa sản phẩm vào các công trình, dự án. Cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ cạnh tranh trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm; giá chào - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Thép Nhân Luật
96. Trưởng Trung Tâm Kinh Doanh - NhanLuat Group

Xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng, tổ chức hoạt động bán hàng để đảm bảo đạt mục tiêu kinh doanh đã đề ra Đánh giá thị trường để xây dựng các giải pháp bán hàng phù hợp với TTKD với thị trường trong từng giai đoạn - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Thép Nhân Luật
97. Trưởng Bộ Phận Kinh Doanh - NhanLuat Group

Tham mưu cho Giám Đốc và tham gia xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển bán hàng. Triển khai hoạt động kinh doanh theo kế hoạch và mục tiêu đã giao nhận theo tháng/quý/năm để đạt chỉ tiêu được giao. - [xem chi tiết]

Công ty Cổ phần Đầu tư & Kinh doanh Thép Nhân Luật
98. Chuyên Viên Kinh Doanh - Thị Trường - NhanLuat Group

Thực hiện công tác tìm kiếm khai thác thông tin, tư vấn, tiếp cận các dự án xây dựng, công ty thi công, công ty tư vấn thiết kế,… nhằm đưa sản phẩm vào các công trình, dự án. Cập nhật thông tin, đánh giá đối thủ cạnh tranh trên các phương diện: chương trình bán hàng, sản phẩm; giá chào - [xem chi tiết]

Công ty mgm Technologies Partners
99. Software QA/QC Engineer - mgm

work in long term projects for international customers as a member of an international team join the product owner in early project stages to clarify requirements, work out specific details and corner cases coach the developers, helping them to cultivate a quality mindset and apply good testing practices during d ... - [xem chi tiết]

Công ty mgm Technologies Partners
100. DevOps - mgm

Analyze, plan and develop the infrastructure based on Java / JEE Go along with the entire development process: From inception over design, dev, QA, deployment into operations Elaborate topics like architecture, development organization and deployment strategies Set up the foundations for Continuous Delivery Pipel ... - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề