TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng
play

Tìm thấy 345 việc làm tại Bình Dương

Abbott Laboratories S.A
1. Validation Documentation Engineer - Abbott

Strong Understanding of Validations-Documenatation. Write/review/approve of protocols - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
2. Executive Assistant To Site Director - Abbott

• Manage Site Director’s appointments and schedules. Make travel arrangements to make best use of their time. • May have access to Site Director’s email accounts to schedule their appointments and answer or redirect routine enquiries from internal or external sources. - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
3. R&D Executive - Abbott

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện hành - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
4. EHS Specialist - Abbott

Training, maintain and develop, if required, the necessary EHS standards to ensure the environmental, health and safety of site personnel, visitors and contractors are complying with Abbott standard and law required. - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
5. Business HR Executive - Abbott

· Maintain up-to-date Human Resource Information System records, personnel files and company organization charts; - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
6. Nhân Viên QA - Abbott

Định dạng, chỉnh sửa, trình ký, ban hành và lưu trữ các tài liệu - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
7. Supplier Qualification Officer - Abbott

​Làm việc với nhà cung cấp nước ngoài. Đánh giá nguyên liệu từ nhà cung cấp. - [xem chi tiết]

Abbott Laboratories S.A
8. Business System Analyst - Abbott

Manage the deliverables, resource requirements and work plan for the project within financial requirement and quality standards. - [xem chi tiết]

Công Ty TNHH Xưởng Giấy Chánh Dương
9. Vận Hành Tuabin, Lò Hơi, Khử Lưu Huỳnh - Xưởng Giấy Chánh Dương

Tuần tra, quản lý và vận hành tuabin, lò hơi, khử lưu huỳnh trong nhà máy nhiệt điện.Kiểm tra thiết bị tự động trong nhà máy nhiệt điện.Thực hiện sự chỉ đạo của cấp trên giải quyết các vấn đề liên quan đến kỹ thuật nhiệt điện. - [xem chi tiết]

Công ty TNHH Dược Phẩm Glomed
10. Nghiên Cứu Viên R&D - Glomed

Nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới Nghiên cứu cải tiến sản phẩm hiện hành - [xem chi tiết]

Việc làm theo ngành nghề