TÌM VIỆC THEO CÁCH HOÀN TOÀN MỚI

JobsGO tạo kết nối trực tiếp, đơn giản, cực kỳ thông minh và thân thiện giữa người tìm việc và nhà tuyển dụng.

Tải miễn phí ứng dụng

Tuyển dụng 21 việc làm tại Bạc Liêu - Trang 1 - Trong tháng 05/2019

 1. JobsGO
 2. Việc làm
 3. Tuyển dụng 21 việc làm tại Bạc Liêu - Trang 1 - Trong tháng 05/2019
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
1. Nhân Viên Pháp Lý Xác Minh Thông Tin - Công Ty Nhân Sư
Công Ty Cổ Phần Cung Ứng Nguồn Nhân Lực Nhân Sư
2. Nhân Viên Pháp Lý Xác Minh Thông Tin - Khu Vực Bạc Liêu - Công Ty Nhân Sư
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  23/06/2019
 • Mức lương:
  7 - 10 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
3. [Bạc Liêu] Chuyên Viên Bảo Hiểm - Kênh Ngân Hàng - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  20/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
4. Nhân Viên Thu Hồi Nợ Trực Tiếp Tại Bạc Liêu - HD SAISON Finance
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  14/06/2019
 • Mức lương:
  10 - 15 triệu VNĐ
Công ty Tài chính TNHH HD SAISON
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
6. Nhân Viên Tài Chính - Bancassurance - Bạc Liêu - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  13/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
7. Nhân Viên Hoạch Định Tài Chính - Đối Tác Ngân Hàng - Bạc Liêu - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  12/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
8. [Bạc Liêu] Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
9. [Bạc Liêu] Chuyên Viên Tư vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Hợp Tác Ngân Hàng - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Công ty TNHH Bảo hiểm nhân thọ Prudential Việt Nam - Bộ phận hợp tác kinh doanh
10. Chuyên Viên Tư Vấn Tài Chính Cấp Cao - Kênh Liên Kết Ngân Hàng [Bạc Liêu] - Prudential VN
 • Địa điểm:
  Bạc Liêu
 • Thời hạn:
  15/06/2019
 • Mức lương:
  11 - 21 triệu VNĐ
Chat